Покупко-продажба

При услугата покупка на недвижим имот сме във всяка една стъпка до нашите клиенти - от избора на банка за кредититране до финализиране на сделката и деклариране на имота. Гъвкави сме по отношение на огледи и срещи. При проверката за тежести проверяваме имота от създаването му. Гарантираме за прозрачност и коректност в отношенията.

Наемане/Отдаване

При услугата наем на недвижим имот изключ- ително много държим на коректно отношение от страна на наемателя и наемодателя. Извършаваме внимателен подбор на кандидат наемателите. Изготвяме договор за наем, приемо-предавателен протокол и при желание на двете страни след изтичане на договoра – анекс за продължаване на взаимоотношенията.

Консултация

Ще отговорим на всички ваши въпроси, обхващащи сферата на недвижимите имоти в България. Ние сме на пазара вече 25 години и клиентите ни се доверяват, както заради нашия дългогодишен опит, така и заради реалните и обективни оценки, с които си служим. Ние държим клиентите ни да са доволни и удовлетворени от нашата работа.

Съдействие за кредит

„Корида имоти“ е партньор на всички банки, ориентирани към отпускането на ипотечни и потребителски кредити на физически и юридически лица. Предварително подготвяме всички документи, необходими за банков кредит. Напълно съдействаме на нашите клиенти, за да може пътят към финансирането да е лек и кратък.

Управление на имот

След подписване на "договор за наем" прилагаме управление на отношенията между наемател и наемодател - контролиране на плащанията на консумативните разноски и наемната цена. Отношенията с наемодателя уреждаме с договор.

Маркетинг и реклама

Ние рекламираме вашия имот в най-добрите сайтове за имоти в страната, както и в социалните платформи, в които сме изградили една стабилна мрежа с клиенти и партньори, с които сме работили през годините.